Lähetti Turku

Tarjoamme lähetti- ja muita kuljetuspalveluja Turussa, Turun seudulla ja sopimuksen mukaan koko Suomen alueella. Kuljetamme lähettikuljetuksina erilaisia ja erikokoisia tavaroita laidasta laitaan. Lähettikuljetuksiimme lukeutuvat esimerkiksi asiakirjakuljetukset, varaosakuljetukset, teollisuuden nopeat raaka-ainetoimitukset, säännölliset sopimuskuljetukset ja yksittäiset nopeat lähettikuljetukset. Teemme lähettikuljetuksia ympäri vuoden 24/7, joten kauttamme saat tavarasi perille juuri silloin kun haluat. 


Lähettikuljetukset salamannopeasti

Hemmon Kuljetuksen lähettikuljetukset kykenevät lähtemään ajoon erittäin nopealla aikataululla, jos asiakkaan tarve sitä vaatii. Salamannopeat pikakuljetuksemme ja kattavat lähetti- sekä muut kuljetuspalvelumme Turussa ja Turun seudulla varmistavat asiakkaiden tavaroiden toimituksen juuri ajallaan. Saamme lähettikuljetuksen tien päälle jopa tunnin sisällä riippuen kuljetuksen koosta ja sijainnista riippuen.

  0400 225 788

Lähetti hoitaa myös unohtuneet tai myöhästyneet tavarat 

Välillä yrityksillä tulee vastaan tilanteita, joissa tavarat ovat joko unohtuneet tai myöhästyneet normaalikuljetuksesta. Lähettikuljetuksemme kykenee auttamaan nopeasti näissä tilanteissa. Otat vain yhteyttä meihin, niin kuljetamme unohtuneet tai myöhästyneet tavarat määränpäähänsä yhdessä silmän räpäyksessä!

Kattava kalusto ja osaava henkilöstö

Lähettimme ovat ammattiautoilijoita, joille Turku ja sen talousalue ovat perin pohjin tuttuja. Muualle Suomeenkaan kuljettaminen ei tuota ongelmaa, kiitos kokeneiden lähettiemme. Lähettimme palvelevat ammattitaitoisesti ja nopeasti asiakkaita. Jätä lähetti- ja muut kuljetukset meidän huoleksemme!

Ota yhteyttä

Jakelukuljetus ja -alue

Jakelukuljetus kattaa koko Turun seudun. Olemme tien päällä pitkin päivää hoitaen jokaisen jakelun jämptisti.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Hemmon Kuljetus Oy (0990319-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Laura Laaksonen
040 552 9343
laura.laaksonen@hemmonkuljetus.fi

Henkilörekisterin nimi

Hemmon Kuljetus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hemmon Kuljetus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
laura.laaksonen@hemmonkuljetus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.